Maklumat Pelayanan

 MAKLUMAT PELAYANAN

“ KAMI MENYATAKAN SIAP DAN BERSEDIA MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA  YANG SIMPATIK, CEPAT DAN TRANSPARAN SERTA SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK SANGGUP ATAU TIDAK MENEPATI MAKLUMAT INI , KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ”